Apie LLA

Augantis profesionalių lobistinės veiklos paslaugų poreikis paskatino šio sektoriaus profesionalus susiburti į asociaciją. Vienas iš esminių asociacijos tikslų yra į dialogą kviesti politikus, valstybės ir savivaldybių institucijų atstovus, siekiant kartu kurti modernų lobistinės veiklos teisinį reglamentavimą bei praktiką.
Asociacija įsteigta jos steigėjams priėmus steigiamąją deklaraciją. Asociacijos nariai vadovaujasi asociacijos įstatais, numatančiais, kad asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti lobistai bei asmenys, kurie atstovauja juridinius asmenis arba kitas organizacijas ar jų padalinius, vykdančius lobistinę veiklą.

Asociacijos steigiamasis susirinkimas taip pat patvirtino Lietuvos lobistų asociacijos Etikos kodeksą, kuris pirmą kartą įvardina svarbiausius lobistų veiklos principus – skaidrumą, profesionalumą ir pagarbą.

Asociacija atvira visiems interesų atstovavimo profesionalams, atitinkantiems asociacijos įstatuose keliamus reikalavimus.

Valdybos nariai

Šarūnas Frolenko

Valdybos pirmininkas lobistų kontoros „Vento Nuovo“ vadovaujantis partneris

Liudas Basiulis

Lobistas

Algis Čaplikas

Konsultavimo, lobizmo bei ryšių su visuomene agentūros „Socium Agency“ partneris

Kristina Nemaniūtė-Gagė

Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė

Arnas Neverauskas

Lobistas

Andrius Reznikovas

„Meta Advisory Lithuania“ vyresnysis projektų vadovas

Inga Volungevičiūtė

Lobistė

Mantas Zakarka

Lobistų kontoros „Vento Nuovo“ partneris

Etikos komisija

Gabrielė Andrašiūnienė

Lobistų kontoros „Vento Nuovo“ partnerė

Saulius Galadauskas

Lietuvos aludarių gildijos prezidentas

Martynas Nagevičius

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas

Andrius Romanovskis

„Meta Advisory Lithuania“ partneris